Turistične nastanitve

V aprilu 2009 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 3 % manj prihodov turistov, število prenočitev pa je bilo enako kot aprila lani.

V aprilu 2009 za 3 % manj prihodov turistov kot lani

V aprilu 2009 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih okoli 189.000 prihodov turistov, kar je za 3 % manj kot aprila 2008. Prihodov tujih turistov je bilo za 4 % manj kot pred enim letom. Turisti so ustvarili preko 523.000 prenočitev oz. enako kot aprila lani (tuji turisti so ustvarili za 1 % manj, domači pa za 1 % več prenočitev).


V letošnjih prvih štirih mesecih za 5 % manj prenočitev turistov kot v istem obdobju lani

Do konca aprila 2009 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih skoraj 634.000 prihodov turistov in skoraj 1.957.000 prenočitev. Skupno število prenočitev v prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo za 5 % manjše kot lani v tem obdobju (število prenočitev domačih turistov se je povečalo za 2 %, število prenočitev tujih turistov pa zmanjšalo za 11 %).

Turisti iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Nemčije ostajajo najštevilčnejši

Med turističnimi prenočitvami je bilo v aprilu 2009 50 % tujskih prenočitev. Največ prenočitev (65 %) so prispevali turisti iz Italije (25 %), sledili so turisti iz Avstrije (16 %), Hrvaške (13 %), Nemčije (7 %) in Združenega kraljestva (4 %). Število prenočitev turistov iz Hrvaške se je v primerjavi z aprilom 2008 povečalo za 15 %, zabeleženih je bilo tudi za 10 % več prenočitev turistov iz Italije; število prenočitev turistov iz Združenega kraljestva pa je bilo za 40 % manjše kot lani. Večje število prenočitev turistov je bilo zabeleženo tudi pri turistih iz Nemčije (za 7 %) in Avstrije (za 5 %).

V obmorskih krajih za 11 % več prenočitev turistov, v Ljubljani pa za 25 % manj kot pred enim letom

V aprilu 2009 je bilo v obmorskih krajih zabeleženih za 11 % več prenočitev turistov, v zdraviliških in gorskih krajih pa za 3 % več kot aprila lani. V Ljubljani se je število prenočitev turistov zmanjšalo za 25 %.

V hotelih in podobnih objektih 1) prenočevalo manj turistov kot pred enim letom

V hotelih je bilo v aprilu 2009 zabeleženih za 5 % manj prenočitev turistov kot v enakem obdobju lani. Število prenočitev turistov se je zmanjšalo tudi v motelih (za 44 %), gostiščih (za 15 %) in prenočiščih za (37 %), medtem ko se je v penzionih povečalo za 7 %.

Opomba:
1) Hoteli, moteli, penzioni, gostišča in prenočišča.

 

Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, april 2009
Število Indeksi Struktura
(%)
IV 09 I-IV 09 IV 09
IV 08
I-IV 09
I-IV 08
I-IV 09
Prihodi turistov
skupaj 189.197 633.619 97 94 100
  domačih 72.083 281.771 100 100 44
  tujih 117.114 351.848 96 89 56
Prenočitve
skupaj 523.356 1.956.632 100 95 100
  domačih turistov 230.240 980.992 101 102 50
  tujih turistov 293.116 975.640 99 89 50
 
Metodološko opozorilo
Rezultati so ocene, izračunane iz podatkov, ki smo jih od poročevalskih enot prejeli do roka za Prvo objavo. V absolutnih rezultatih so upoštevani podatki vseh enot, ki so nam poslale zahtevane podatke, pri izračunu indeksa pa so upoštevani samo podatki tistih poročevalskih enot, ki so nam zahtevane podatke poslale tako v tekočem kot tudi v primerjalnem časovnem obdobju. Naknadno prispeli podatki bodo vključeni v podatkovno bazo SI-STAT konec junija 2009. V tem času poteka na Statističnem uradu RS tudi analiza oziroma usklajevanje različnih virov podatkov, ki bodo omogočili izboljšanje kakovosti rezultatov. Ti bodo prav tako vključeni v kasnejše podrobnejše objave.

Podobne objave iz iste kategorije: